> Начало > Общински съвет > Председател > ИНЖ. ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ

ИНЖ. ДАНЧО КИРИЛОВ КИРЯКОВ

 

 

Председател на Общински съвет – Смолян,
Мандат 2015 – 2019 ,
Избран с Решение № 863/16.07.2018 г.

 ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ е роден на 23.08.1961 г.
Завършил е „Технология на машиностроенето” и по специалност е машинен инженер. Работи като мениджър в сферата на производствената дейност на високо-технологични продукти.
През 1999 г. е избран за Кмет на община Смолян.
От 2011 година е общински съветник от ГЕРБ в Смолян.
Семеен, с две деца.


КОНТАКТИ И ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ

4700 Смолян, бул. "България" №12
тел: 0301/67 669;
е - mail: d.k.kiriakov@gmail.com