> Начало > Социални дейности > Организации на хората с увреждания > ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

На територията на община Смолян има 6 организации на хората с увреждания - Съюз на инвалидите; Териториални организации - Съюз на глухите, Съюз на слепите, Съюз на военноинвалидите, Съюз на слепо - глухите, Сдружение „Срещу диабета ръка за ръка“. Общата численост на членовете на организациите е 1490 човека.
За извършване на дейностите си на организациите е предоставено правото на ползване на помещения общинска собственост. Ежегодно, за нуждите на организациите, с Решение на Общински съвет Смолян се предоставят средства за дейности чрез общинския бюджет от местни приходи.

Съюз на инвалидите

гр. Смолян, бул. „България“ № 12, източно крило на Община Смолян, стая 205
Председател: Захаринка Славчева

Съюз на глухите

гр. Смолян, бул. „България“ № 12, източно крило на Община Смолян
Председател: Юлия Милева

Районна организация на слепите – Смолян

гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Пазарска“ № 25
Председател: Теменужка Миткова

Съюз на военноинвалидите – Смолян

гр. Смолян
Председател: Мария Златкова

Съюз на слепо – глухите

с. Влахово
Председател: Анета Шаркова

Сдружение на „Срещу диабета ръка за ръка“ – Смолян

Председател: Кирил Илиев