> Начало > Социални дейности > Детска кухня

Детска кухня

Адрес: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1, в /сградата на VІІ СУ „Отец Паисий“ – Смолян/


Специализирано звено “Детска кухня” осъществява своята дейност съгласно чл. 118 и чл. 119, ал.1 от Закона за здравето. Предоставя се храна на деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, които се отглеждат в домашни условия и не са настанени в яслени групи, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка.

Децата са разделени на две групи; Група „Б” – от десет месечна възраст до навършване на година и половина на детето и Група „Д” – от година и половина до три годишна възраст. Изготвя се седмично меню съобразено със “Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 годишна възраст”, разработен в съответствие с изискванията на здравословно хранене на децата в тази възраст, регламентирани чрез Наредба №2 от 0.7.03.2013 г. на МЗ за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детски кухни. 

На територията на община Смолян е обособена една майка кухня с капацитет 300 деца, като през 2017 г. от услугата са се възползвали средно 203.

Раздаването на храната се извършва от специализиран транспорт  в 6 пункта на територията на града и 1пункт в с. Търън:

 

Пунктове в град Смолян:

  • Пункт №1 - кв. Стар център  (в сграда на І СУ);
  • Пункт №2 - кв. Нов център (в сграда на бл.48);
  • Пункт №3 - кв. Горно Райково (в сграда на ДГ „Родопчанче”);
  • Пункт №4 - кв. Долно Райково (в сграда на  ДГ „Славейче”);
  • Пункт №5 - кв. Устово (в града на бившата ДП);

 

Пункт в селата:

  • Пункт № 6 - с. Търън (в сградата на кметството)


Записването се извършва на горепосочения адрес, като се представя Акта за раждане на детето и лична карта на родителя.