> Начало > Социални дейности > Клубове на пенсионера

Клубове на пенсионера

На територията на Община Смолян през 2017 г. съществуват 15 пенсионерски клуба с обща численост на членовете – 1190 лица. В гр. Смолян клубовете са 7, а в селата – 8.

гр. Смолян

кв. Стар център, бул. „България“ № 37
Председател: Веселина Кацарова

гр. Смолян

кв. Нов център, ДЦ- бл. 14
Председател: Христо Гогов

гр. Смолян

кв. Горно Райково, ул. „Родопи“ № 52
Председател: Ангел Стойчев

гр. Смолян

кв. Долно Райково, ул. „Коста Аврамиков“ № 1
Председател: Дора Згурова

гр. Смолян

кв. Устово, ул. „Пазарска“ № 1
Шивашки цех, етаж ІІ
Председател: Рени Ксабаджакова

гр. Смолян

кв. Стар център ПК „Орфей“
Бул. „България“с/у ТПК – Първи май
Председател: Костадин Мързянов

гр. Смолян

кв. Каптажа, Под Р-т „Невястата„
Председател: Иглика Боюклиева

с. Широка лъка

в Кметството
Председател: Маруда Бочукова

с. Левочево

в Кметството
Председател: Николина Йовкова

с. Соколовци

в Кметството
Председател: Ружа Гайдарова

с. Момчиловци

в Кметството
Председател: Сотир Каневски

с. Смилян

в Кметството
Председател: Митра Годева

с. Арда

в Кметството
Председател: Георги Димитров

с. Могилица

в Кметството
Председател: Замфир Ченакчиев

с. Бостина

в Кметството
Председател: Стайкя Янева