> Начало > Туризъм > Консултативен съвет > ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Смолян.