> Начало > Екология > Информация > ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

21.11.2017

PDF Файл - ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. За 2016 г.