МОГИЛИЦА

 

 

Село Могилица е разположено на 920-950 метра надморската височина и е на разстояние 25 км югозападно от град Смолян. Къщите са накацали върху левия бряг на река Арда.
Могилица е административен център на кметство със следните съставни населени места: с. Исьовци, с. Ухловица, с. Черешово и с. Черешова река.

Дъга над Могилица

Данните за човешко присъствие в района са от около 1000 години преди новата ера. През времето на Византийската империя селището било курортен център. Тук са идвали на лов и отдих представители на висшата аристокрация. Селището се е бранило от три крепости с тракийски и византийски произход (следи от тях са запазени и до днес), които затваряли поречието на р. Арда и Бориковската река. От тук минавал важен стратегически път от римско време, който свързвал Беломорието с Тракия.
Старото име на селото е „Тозбурун”, което значи „прашна могила”. Преданието разказва, че селото е получило името от близкия хълм (борум), намиращ се западно от селото. Вечер, когато стадата с овце се завръщали от паша и минавали покрай хълма, той преставал да се вижда от прах.
Основен поминък на населението са били животновъдството, земеделието и дърводобива.
Поезия от камък и дърво – това е архитектурният ансамъл „Агушеви конаци”, сътворен преди повече от 200 г. от душата и ръцете на майстора родопчанин. Феодално-аристократичният комплекс е построен като фамилна и стопанска сграда от най-големия скотовъдец в района Агуш бей. Състои се от три сгради (конаци), всяка с отделен двор, но оградени с общ зид. На югоизточния ъгъл на зида се издига кула. Вътре в стаите са подредени характерните за района произведения на народните занаяти – кърпи, черги, чанове и украшения.

Част от Агушевия конак

Заради уникалната природа и съхранените и тачени и до до днес вековни обичай, Могилица е удостоена с приза за Уникално европейско село.
От 2010 г. село Могилица е обявено за Център на българското здраве.
Празникът на селото, който съчетава народното творчество и природосъобразния начин на живот на местното население, се провежда предпоследната събота на юни. На празника се канят за участие родопски майстори занаятчии и производители на екологични продукти.

Могилица посреща с голяма лъжица и голяма бъклица


В района има много забележителности. Южно от Могилица е защитената местност с богато биоразнообразие Падала.

Местност Падала

Човек изпитва истинска наслада от красотата на подземните дворци на планината. Пещерата Ухловица е включена в 100 национални туристически обекта.
На северозапад от Могилица, в местността Варад се намира Калето – стара крепост от времето на траките, използвана и от славяните.
Седем туристически маршрути водят до: крепостта Калето”; извора на река Арда; водопадите, с. Киселчово; Надарска пещера; пещера Ухловица; извора Лъджата, с. Буката и др. Регистрираното през 2001 г. Сдружение „Местен съвет по туризъм“ – с. Могилица активно съдейства за развитие на туризма и съпътстващите го обслужващи дейности.
Легенди, неповторима природна и човешка красота – това е Могилица!


Гербът на с. Могилица