СМИЛЯН

 

Посетителски информационен център, с. Смилян
 

 

 

 

Адрес: Читалище "Проф. Асен Златаров", с. Смилян 4770, общ. Смолян
Тел./факс: 0301 62530 (Туристически информационен център-Смолян)
E-mail: [email protected]

 

Предлагани услуги:
 

  • Информация за туризъм в района;
  • Информация за места за хранене;
  • Осигуряване на водачи за планински преходи;
  • Посещения на пещери и осигуряване на алпийско оборудване и обучени водачи;
  • Посещения на културно –исторически обекти в района;
  • Осигуряване на велосипеди за вело-маршрутите;
  • Подробно запознаване с биоразнообразието в района чрез използване на специализирани интерактивни модули;
  • Предоставяне на брошури и туристически материали;
  • Предоставяне на алпийско оборудване.