> Начало > Туризъм > Фолклор > Родопските песни и хора

Родопските песни и хора

Израсли всред величието на планината, родопчани са с богато надарена и лирична природа. Волността, прелестта и суровостта на планината са намерили широко въплъщение както в самобитната родопска песен, така и в народните хорà.
Родопското народно поетично творчество обхваща всички жанрове. Един от най-важните му дялове е художествената, емоционална и звучна народна песен. Тя е много жива, красива и изразителна. Мъжете пеят наравно с жените, с плътни, тембристи и емоционално топли, най-често ниски, с естествена постановка гласове. Текстовете на песните им представяли както най-дребните и на пръв поглед незначителни прояви, така и големите исторически събития със съдбоносен характер.
Музикалните инструменти, които огласят Родопите, не са много – каба гайда, тамбура, кавал. Най-често срещаният музикален инструмент в Родопите е типичната за този район “каба” (ниска) гайда, На този инструмент се изпълняват всички песенни мелодии. Освен гайдата планината постоянно ечи и от медните овчарски звънци – чановете, чийто звън напомня нежните звуци на родопската тамбура.
Сред най-известните народни певици от Родопите се нареждат имената на: Надежда Хвойнева, Бойка Присадова, Радка Кушлева, Христина Лютова, Валя Балканска, и др.
Родопските хорá са плавни, широки и същевременно с изненадващо подчертана стъпка. Богатата и силно емоционална природа на родопчани намира израз най-вече в песенния фолклор. Хорàта се изпълняват най-често на песен и със съпровод на гайди.