Климат

Разнообразните форми на релефа, в съчетание с географското положение в пределите на планинския масив на Родопите, обуславят преходно-континенталния климат със средиземноморско влияние в общината. Високите части тук се отличават с планински климат. Лятото е прохладно, а зимата – мека. Годишната температурна амплитуда е относително малка. Средната януарска температура е между -1оС и -5оС, а средната юлска - между 13оС и 20оС.
 

Циркулационните условия и орографията на територията определят особеностите на годишния ход на валежите. Типични за териториите с преходен климат, тук се наблюдават два ясно изразени максимума и два минимума на валежния режим. Главният валежен максимум е през зимата, като превишава пролетно-летния през май-юни. Годишните валежни суми се колебаят между 99 мм и 1200 мм. Валежите от сняг са значителни в планинските райони над 1300 м, а снежната покривка се задържа в рамките на 80 до 120 дни. Зимата е мека, без екстремно ниски температури и лавини. Лятото е прохладно и влажно, а есента - продължителна и топла.