> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЕ №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2016 ГОДИНА,

РЕШЕНИЕ №321 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 19

02.12.2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

 РЕШЕНИЕ
№ 321


НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ,
СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.11.2016 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 19


 

РЕШЕНИЕ №321-ОТНОСНО: Вземане на решение за Поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на"Република България с цел погасяване на съществуващ дълг на община Смолян


 

СЕКРЕТАР:
/ В.Бояджиева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/Сл .Каменова/