> Начало > Проекти > MUSTER > ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ) ПО ПРОГРАМ

ПРОЕКТ "MUSTER" (МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕГРИРАНО И УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ) ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ 2014-2020"

 

 


Среща №1 - ПРЕСЛИСТ  


Среща №2 - ПРЕСЛИСТ

Среща №2 - ОТЧЕТ


Среща №3 - ПРЕСЛИСТ 

Среща №3 - ПРОЕКТ


Среща №4 - ПРЕСЛИСТ

Среща №4 - ОТЧЕТ


Среща №5 - ПРЕСЛИСТ

Среща №5 - ОТЧЕТ


Меморандум за разбирателство - MoU

EN BG IT RO

 Общ отчет за изпълнението на проекта - MUSTER


Наръчник за добри практики - REPORT