> Начало > Стратегически програми > ИПГВР 2014-2020 > ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

25.11.2015

ИПГВР Част ІЦелеви и проблемен анализ

ИПГВР Част ІІСтратегия и цели

ИПГВР Част ІІІУправление на реализацията

ИЗМЕНЕНИЕ НА ИПГВР 2015