> Начало > Общински съвет > Дневен ред > ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 13.08.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 13.08.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

07.08.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13 август 2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

 


ДНЕВЕН РЕД:1. Провеждане допитване до населението чрез подписка в с. Еленска и с. Търън
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

2. Провеждане на допитване до населението чрез подписка в населени места на Община Смолян за създаване на кметства
ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян

 

ФИЛИП ТОПОВ
Председател на Общинския съвет

ДНЕВЕН РЕД