ИСПАНИЯ, ОБЩИНА МОТРИЛ

 

ИСПАНИЯ, ОБЩИНА МОТРИЛ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ ОТ 2013 ГОДИНА

 

Население: 61,171
Площ: 109.77 km2


Мотрил е град и община, намиращ се на брега на Средиземно море в провинция Гранада, Андалусия. Той е най-големият град в район Коста Тропикал с развиваща се икономика, на основата на земеделие, рибарство и условия за отдих. Мотрил е известен със своите плажове, кухня, историческо и културно наследство.

Области на сътрудничество:
Целта на споразумението е да повиши капацитета на двете обществени институции, най-вече на българската, при прилагането на политики за устойчива енергия чрез директен обмен на опит с испанския партньор.
Знания и обмяна на опит, в областта на ВЕИ и устойчива енергия.

В рамките на проект „Зелено побратимяване” програма Интелигентна енергия - Европа, беше подписано Споразумение за побратимяване между Община Смолян и Община Мотрил. По проекта беше организирана и първа среща, която се проведе в периода 9-10 юли 2013 г. в провинция Гранада, Испания. Г-н Марин Захариев – заместник - кмет на община Смолян, упълномощен от кмета на Община Смолян, присъства на срещата и подписа Споразумението за партньорство.