> Начало > Международни дейности > Побратимени градове > МАКЕДОНИЯ - ОБЩИНА ГОСТИВАР

МАКЕДОНИЯ - ОБЩИНА ГОСТИВАР

 

МАКЕДОНИЯ - ОБЩИНА ГОСТИВАР

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТ 2007 ГОДИНА

 

Население: 81.042
Площ: 1.341 km2


Гостивар се намира в подножието на планинския масив Шар планина. Това една от най-големите общини в страната. Близо до Гостивар се намира село Вруток, край което на височина 683 м извира река Вардар. В близост до Гостивар се намират ски курортите „Попова шапка“ и „Заре Лазаревски“, който е разположен в Национален парк Маврово. Маврово е интересна туристическа атракция с уникална природа. Смята се, че той е най-красивата туристическа забележителност в Македония.

Области на сътрудничество:
Създаване условия за директно сътрудничество между частния сектор, обществените предприятия, културните, образователните и други учреждения, неправителствения сектор и всички заинтересовани организации и лица. Взаимно опознаване на живота, историята, културата, традициите и обичаите на общините. Обмен на опит, инвестиции, стоки, услуги и информация относно възможности за туризъм, спортни и културни прояви и други.

Приятелството между Смолян и Гостивар се основава на редовни контакти, кореспонденция и посещения.
В периода 28-30 Юни 2014 делегация от Община Смолян посети македонския град по случай Чествания за деня на общината.