> Начало > Международни дейности > Побратимени градове > ИТАЛИЯ - КОНТРОГУЕРА И МАРТИНСИКУРО

ИТАЛИЯ - КОНТРОГУЕРА И МАРТИНСИКУРО

 

ИТАЛИЯ - КОНТРОГУЕРА И МАРТИНСИКУРО

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 2004 ГОДИНА

 

 

 

Население: Контрогуера – 2 491; Мартинсикуро – 16 993
Територия: Контрогуера - 22 km2 ; Мартинсикуро - 14 km2

Контрогуера и Мартинсикуро са градове и комуни в провинция Терамо, регион Абрузо, източна Италия. Известни са с винарството и културно-историческото си наследство.

Области на сътрудничество:
Образование и туризъм; Културни традиции, като еко-гастрономия, фолклор и музика; Подобряване условията за възрастни хора; Производство на текстил и кожа; Осъществяване на връзки между граждани и институции от трите общности; Изграждане на сътрудничество, целящо сближаване, запазване и възприемане на националните и културни ценности на трите общности; Подкрепа за формиране на лични и институционални отношения, на базата на взаимно уважение; Подкрепа в процеса по европейската интеграция на Смолян, разбиране и прилагане на европейските стандарти.