> Начало > Международни дейности > Побратимени градове > УНГАРИЯ - РАЙОН КИШПЕЩ , БУДАПЕЩА

УНГАРИЯ - РАЙОН КИШПЕЩ , БУДАПЕЩА

 

УНГАРИЯ - РАЙОН КИШПЕЩ , БУДАПЕЩА

ДОГОВОР ЗА ПОБРАТИМЯВАНЕ ОТ 2004 ГОДИНА

 

Население: 59 000
Територия: 9.38 км2


Кишпещ е 19-ти район на Будапеща. Районът се намира на около 9-10 км. от центъра на Пеща. От 1. Януари 1950 година Кишпещ става 19-ти район на Будапеща.
Днес Кишпещ е динамично развиващ се център в южната част на Будапеща, в който са разположени основни транспортни възли, търговски центрове, офиси и спокойни жилищни предградия. Кишпещ е активен в областта на спорта и културата. В района функционират много културни асоциации, арт групи и спортни клубове.

Области на сътрудничество:
Осъществяване на връзки между гражданите и институциите на двата народа; Изграждане на сътрудничество с цел опознаване, възприемане и съхраняване на националните и културни ценности на двете общности; Подпомагане на изграждането на човешки и институционални връзки, основаващи се на взаимно уважение и почит; Подпомагане на евроинтеграцията, опознаване и прилагане на европейските норми.

Смолян и Кишпещ работят активно върху поддържането и разширяването на сътрудничеството си. Пример за това са станалите традиционни младежки обмени между двата партньора. Такъв бе осъществен през 2013 г. – от 28 Юни до 7 Юли група ученици от Смолян посети Кишпещ, а в периода 15-25 Юли 2013 г. младежи от Кишпещ върнаха визитата в Смолян.
Кишпещ беше партньор на Община Смолян по проект „Споделено за историята“. По този повод делегация от унгарския район участва в празненствата по случай 100-годишнината от Освобождението на Родопите през октомври 2012 г.
През 2013 г. представителна група от Община Смолян взе участие в дейностите, които се реализираха от 3-ти до 6-ти Октомври по проект „Активно гражданско развитие чрез побратимяване“ в Кишпещ.