> Начало > Социални дейности > Социални услуги от резидентен тип

Социални услуги от резидентен тип

Наблюдавано жилище

Адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Братан Шукеров” №27А, ет. 4, ап.12

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3-12 год.

Адрес: гр. Смолян 4700, кв. Каптажа, ул. „Хр. Христов„ № 31

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 13-18 г.

гр. Смолян, кв. Устово, ул.”Атанас Беров” № 8