> Начало > Социални дейности > Социални услуги в общността

Социални услуги в общността

Общностен център

Адрес: гр. Смолян, кв. Каптажа ул. „Христо Христов“ № 31

Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания

Адрес: Смолян 4700, ул. „Зорница „ № 10

Социални услуги в домашна среда

Гр. Смолян, Бул. „България“ № 12 Телефон: 0301/6 76 48 и гр. Смолян, бул. „България“

Център за обществена подкрепа

Адрес: гр. Смолян 4700, бул. “България” № 24, ет. 3