> Начало > Туризъм > Консултативен съвет

Консултативен съвет

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

По въпросите на туризма в Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0937 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Oтносно определянето на поименен състав на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-1113 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Oтносно изменянето на Заповед №3053 за определянето на поименен състав на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Смолян.

ЗАПОВЕД №3053 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Oтносно определянето на поименен състав на Общински консултативен съвет по въпросите на туризма в Община Смолян.