> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 24.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

17.03.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 24 март 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 08.03.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

01.03.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 08 март 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 18.02.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

12.02.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 18 февруари 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 04.02.2016 Г. ОТ 17.30 ЧАСА

29.01.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 и ал. 5 изречение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 04 февруари 2016 г. от 17.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

20.01.2016

Заседанието на Общински съвет ще продължи на 25.01.2016г. от 10.00 часа.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.01.2016

ПОРАДИ ЛИПСА НА КВОРУМ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НАСРОЧЕНО ЗА 15.01.2016 Г. ЩЕ ПРОДЪЛЖИ НА 18.01.2016 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.01.2016 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

06.01.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 януари 2016 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 18.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

12.12.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 18 декември 2015 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 03.12.2015 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

25.11.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 03 декември 2015 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 19.11.2015 Г. ОТ 09.00 ЧАСА

16.11.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 ноември 2015 г. от 09.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 >