> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 16.12.2016 Г. ОТ 10.00 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

09.12.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 16 декември 2016 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2016 Г. ОТ 17.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

25.11.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 18.11.2016 Г. ОТ 09.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

11.11.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 18 ноември 2016 г. от 09.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 20.10.2016 Г. ОТ 09.30 ЧАСА, ДНЕВЕН РЕД НА ПК И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

13.10.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 20 октомври 2016 г. от 09.30 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 01.09.2016 Г. ОТ 09.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

25.08.2016

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси свиквам заседание на Общинския съвет на 01 септември 2016 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 16.08.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

11.08.2016

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.130д, ал.4 от Закона за публичните финанси свиквам заседание на Общинския съвет на 16 август 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 28.07.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

21.07.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 юли 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 15.06.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

06.06.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 юни 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 12.05.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА И ДНЕВЕН РЕД НА ПК

05.05.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 12 май 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН НА 13.04.2016 Г. ОТ 15.00 ЧАСА

07.04.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 13 април 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 >