> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 13.08.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

07.08.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13 август 2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 11.07.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

06.07.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 1063/25.06.2015 г. на Общински съвет – Смолян, на 11 юли 2015 г. от 11.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в конферентна зала ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 25.06.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

19.06.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25 юни 2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28.05.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

22.05.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 май 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.04.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

23.04.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30 април 2015 г. от 11.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 12.03.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

05.03.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12 март 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния:

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26.02.2015 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

18.02.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 февруари 2015 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 30.01.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

22.01.2015

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.01.2015 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 18.12.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

11.12.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 18.12.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 27.11.2014 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

20.11.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.11.2014 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 >