> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ЗАПОВЕД № АП-03-18-398-2 ОТ 04.11.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Смолян на 08.11.2019 г. от 10.00 часа в сесийната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.10.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

04.10.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 10 октомври 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.09.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

13.09.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 19 септември 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.08.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

16.08.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 22 август 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 15.08.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

08.08.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 15 август 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

11.07.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юли 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 05.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

28.06.2019

Във връзка с постъпило искане за свикване на заседание на Общински съвет Смолян, от група общински съветници на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 05 ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

20.06.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 юни 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

14.06.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юни 2019 г. от 16.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 май 2019 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 >