> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.04.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.04.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

23.03.2020

Отлагане на закритото заседание на Общински съвет – Смолян насрочено за 26 март 2020 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 26.03.2020 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

17.03.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.02.2020 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

19.02.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 февруари 2020 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2020 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.01.2020

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 януари 2020- г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.12.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

16.12.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 декември 2019 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.11.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.11.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 ноември 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.11.2019 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

13.11.2019

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 19 ноември 2019 г. от 17.00 часа в зала № 247 на Община Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-18-398-2 ОТ 04.11.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Смолян на 08.11.2019 г. от 10.00 часа в сесийната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 10.10.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

04.10.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 10 октомври 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 >