> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

11.07.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юли 2019 г. от 09.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 05.07.2019 Г. ОТ 09:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

28.06.2019

Във връзка с постъпило искане за свикване на заседание на Общински съвет Смолян, от група общински съветници на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 05 ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

20.06.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 юни 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.06.2019 Г. ОТ 16:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

14.06.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 юни 2019 г. от 16.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.05.2019 Г. ОТ 10:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 май 2019 г. от 10.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.03.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

21.03.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 март 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.02.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

19.02.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 февруари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

30.01.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 06 февруари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.01.2019 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

23.01.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 30 януари 2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.12.2018 Г. ОТ 13:00 ЧАСА И ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

11.12.2018

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 17 декември 2018 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния дневен ред.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 >