> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 20 МАРТ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

12.03.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 20.03.2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

20.02.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28 февруари 2014 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ЯНУАРИ 2014 Г. ОТ 13.00

21.01.2014

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 януари 2014 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

11.12.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19 декември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ОТ 14.00 ЧАСА

06.12.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 НОЕМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

14.11.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21 ноември 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 31 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

25.10.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31 октомври 2013 г. от 13.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 21 ОКТОМВРИ 2013 Г. ОТ 11.30 ЧАСА

17.10.2013

Уведомявам Ви, че на 21 октомври 2013 г. от 11.30 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 101 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

18.09.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 26 септември 2013 г. от 10.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 07 АВГУСТ 2013 Г. ОТ 10.00 ЧАСА

02.08.2013

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 7 ...

< 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >