> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.09.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.09.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.08.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

17.08.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.07.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

20.07.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

Промяна в мястото на провеждане на заседание на Общински съвет – Смолян, насрочено за 30.06.2022 г.

28.06.2022

Поради възникнали обективни причини, насроченото заседание на Общински съвет – Смолян за 30.06.2022 г. вместо в Сесийна зала ще се проведе в зала № 247, от 13.00 часа.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.06.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

22.06.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

Отлагане провеждането на заседание на Общински съвет – Смолян, насрочено за 19.05.2022 г. от 13.00 часа.

19.05.2022

Същото ще се проведе на 26.05.2022 г. от 14.00 часа.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 19.05.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

11.05.2022

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.04.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

20.04.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 31.03.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

23.03.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 24.02.2022 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

16.02.2022

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 >