> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 18.09.2023 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

08.09.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.08.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.08.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.07.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

20.07.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 14.07.2023 Г. ОТ 12:00 ЧАСА

11.07.2023

На основание чл.23, ал.5 във връзка с чл.23, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация по повод постъпило искане с наш вх. № ОбС000374 от 07.07.2023 г., за свикване на заседание на Общински съвет – Смолян от Областния ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.06.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.06.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.05.2023 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

18.05.2023

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 20.04.2023 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

12.04.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 17.03.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

10.03.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 23.02.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

15.02.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 26.01.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

18.01.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20 >