> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.04.2024 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

16.04.2024

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15,ал.1,т.1,чл.56,ал.6, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.03.2024 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

19.03.2024

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1, чл.56, ал.6, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.02.2024 Г. ОТ 12:30 ЧАСА

20.02.2024

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15,ал.1,т.1,чл.56,ал.6, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 09.02.2024 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

31.01.2024

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1, чл. 56, ал. 6, изр. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и ...

СЪОБЩЕНИЕ

31.01.2024

Във връзка със спазване законоустановени срокове, отменям заседанията на Постоянните комисии, насрочени за 31.01.2024 г. и заседанието на Общински съвет, насрочено за 06.02.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 06.02.2024 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

29.01.2024

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 21.12.2023 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

13.12.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 12.12.2023 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

05.12.2023

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.11.2023 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

22.11.2023

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ЗАПОВЕД № АП-03-18-501 от 06.11.2023 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

08.11.2023

На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и Решение № 136-МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Смолян за избиране на общински ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 >