> Начало > Общински съвет > Дневен ред

Дневен ред

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 22.12.2021 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

15.12.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 25.11.2021 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

17.11.2021

На основание чл.23, ал.4, т.1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 59а, ал.1 и чл. 55а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН

27.10.2021

Насрочено за 28.10.2021 г. от 15.00 часа.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 28.10.2021 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

19.10.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 30.09.2021 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

21.09.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 26.08.2021 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

18.08.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 29.07.2021 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

22.07.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 24.06.2021 Г. ОТ 17:00 ЧАСА

17.06.2021

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 14.06.2021 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

09.06.2021

Във връзка с постъпило предложение на общински съветник в ОбС – Смолян, с вх. № ОбС000320/08.06.2021 г., и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57, ал.3 от Правилника за ...

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН, НАСРОЧЕНО ЗА 27.05.2021 Г. ОТ 13:00 ЧАСА

19.05.2021

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.63, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 >