> Начало > Проекти > SMARTIMPACT

SMARTIMPACT

ПРОЕКТ SMARTIMPACT

SmartImpact е голяма стъпка в хода на модернизацията на града и превръщането му в привлекателно място за младите хора, както и благоприятна среда за бъдещи инвестиции.

Подготвителна фаза

Преслист Резюме на URBACT III SmartImpact_State of the Art V1 0

Новини

Първа среща по проект SmartImpact Втора среща по проект SmartImpact Преслист от среща на МУГ - Смолян

Срещи

SmartImpact Meeting DUBLIN 2016 – 06 – 16/17 Implementation - Kick-Off Meeting   Report ...

ДОКУМЕНТИ

 Доклад на тема "Организационно развитие на градовете"