> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

РЕШЕНИЕ № 134 ОТ 23.03.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

24.04.2018

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 76 ОТ 14.02.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

24.04.2018

РЕШЕНИЕ № 76 от 14.02.2018 г., с което се ОТМЕНЯ Решение № 563 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Смолян

ЗАПОВЕД № АП-03-09-1831 ОТ 14.12.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

15.12.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 623, 627 и 628 от 30.11.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 394 ОТ 09.11.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

05.12.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 09.10.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

03.11.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 292 ОТ 12.09.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

11.10.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-09-250 ОТ 10.08.2017 НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

25.08.2017

С която се връща за ново обсъждане Решение № 560 от 27.07.2017 г. на Общински съвет.

РЕШЕНИЕ № 239 ОТ 26.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

06.07.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №18 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 214 ОТ 08.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № 213 ОТ 07.06.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СМОЛЯН

12.06.2017

С което се ОТМЕНЯ Решение №361/ 25.01.2017 г. на Общински Съвет - Смолян.

< 1 2 3 4 5 >