> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

РЕШЕНИЕ № 167 ОТ 25.04.2019 Г. НА СМОЛЯНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

14.05.2019

С което е отменено Решение №1032 от 30.01.2019 г. на Общински съвет Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-13-135 ОТ 09.05.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

14.05.2019

С която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-114 ОТ 18.04.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

09.05.2019

С която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.

ЗАПОВЕД № АП-03-13-75 ОТ 19.03.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.03.2019

Изпратено Решение №1032 / 30.01.2019 г. прието повторно с Решение №1045 / 28.02.2019 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-45 ОТ 15.02.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

19.02.2019

С която се връща Решения №1032 / 30.01.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.

РЕШЕНИЕ № 498 ОТ 28.12.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

05.02.2019

С което се отменят конкретни разпоредби от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-8 ОТ 08.01.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

31.01.2019

С която се връщат за ново обсъждане Решения №№990, 991, 992, 993, 994, 1000, 1013, 1014, 1015 17.12.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-293 ОТ 27.09.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 932 и 935от 11.09.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-238 ОТ 17.08.2018 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.10.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решение № 892 от 02.08.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 от 10.04.2018 г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

24.04.2018

С която се връщат за ново обсъждане Решения № 764, 765 и 766 от 29.03.2018 г. на Общински съвет – Смолян.

< 1 2 3 4 5 >