> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

ЗАПОВЕД № АП-03-14-180 ОТ 09.06.2021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.06.2021

За връщане на Решение №555/27.05.2021 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 - дневен срок от получаването му.

РЕШЕНИЕ № 335 ОТ 12.11.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

20.01.2021

Решение №335 от 12.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 348 ОТ 27.11.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

09.12.2020

Решение №348 от 27.11.2020 г. на Смолянски административен съд

ЗАПОВЕД № АП-03-14-362 ОТ 13.11.2020 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

19.11.2020

За връщане на Решение №337 и 358/29.10.2020г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразни за ново разглеждане.

ЗАПОВЕД № АП-03-315 ОТ 08.10.2020 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

15.10.2020

За връщане на Решение №289/24.09.2020г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 - дневен срок от получаването му.

РЕШЕНИЕ № 165 ОТ 03.07.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

30.07.2020

Промяна в Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян

РЕШЕНИЕ № 6835 ОТ 08.06.2020 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

17.06.2020

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422 от 30.10.2019 г. на Административен съд - Смолян

РЕШЕНИЕ № 422 ОТ 30.10.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

17.06.2020

Производството по делото е образувано по Протест

РЕШЕНИЕ № 288 ОТ 12.07.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

21.01.2020

РЕШЕНИЕ № 288 от 12.07.2018 г., с което ОТМЕНЯ като несъобразни разпоредбите по чл 6,ал. 1, т., чл. 14

ЗАПОВЕД № АП-03-14-373 ОТ 24.10.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

30.10.2019

В Областна администрация - Смолян с вх.№ АП-03-09-1878/17.10.2019г. са постъпили Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 10.10.2019г. по Протокол № 59.

< 1 2 3 4 5 >