> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

ЗАПОВЕД № АП-03-14-94 ОТ 08.03.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

10.03.2023

Относно Решения №№1172 и 1173, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 23.02.2023 г. по Протокол №45

ЗАПОВЕД № АП-03-14-15 ОТ 12.01.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

18.01.2023

Относно Решение №1057, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 30.12.2022 г. по Протокол №43

ЗАПОВЕД № АП-03-14-406 ОТ 08.09.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.09.2022

Относно Решение №958, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 25.08.2022 г. по Протокол №38

ЗАПОВЕД № АП-03-14-216 ОТ 07.06.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

28.06.2022

Относно Решения №№ 854, 859, 862, в частта му на т. II.1 и 881/26.05.2022 г. на Общински съвет - Смолян

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 02.02.2022 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

17.02.2022

Решение №24 от 02.02.2022 г.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-69 ОТ 10.02.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.02.2022

Относно Решение №734, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 27.01.2022 г. по Протокол №31

РЕЗОЛЮЦИЯ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СМОЛЯН

16.09.2021

Революция от 07.09.2021 г. на Прокурор Славка Гемишева, за прекратяване на преписка с вх. № 2443/2021 г.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-180 ОТ 09.06.2021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.06.2021

За връщане на Решение №555/27.05.2021 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за ново обсъждане в 14 - дневен срок от получаването му.

РЕШЕНИЕ № 335 ОТ 12.11.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

20.01.2021

Решение №335 от 12.11.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 348 ОТ 27.11.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

09.12.2020

Решение №348 от 27.11.2020 г. на Смолянски административен съд

1 2 3 4 5 >