> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

ЗАПОВЕД № АП-03-14-207 ОТ 14.05.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

22.05.2024

Относно Решение №189, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 25.04.2024 г. по Протокол №9

ЗАПОВЕД № АП-03-14-75 ОТ 23.02.2024 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

01.03.2024

Относно Решения №№61 и 63, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 09.02.2024 г. по Протокол №6

РЕШЕНИЕ № 13011 ОТ 21.12.2023 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

17.01.2024

РЕШЕНИЕ № 13011 ОТ 21.12.2023 г.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-600 ОТ 20.12.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.01.2024

Относно Решения №№23 и 24, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 12.12.2023 г. по Протокол №4

ЗАПОВЕД № АП-03-14-94 ОТ 08.03.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

10.03.2023

Относно Решения №№1172 и 1173, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 23.02.2023 г. по Протокол №45

ЗАПОВЕД № АП-03-14-15 ОТ 12.01.2023 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

18.01.2023

Относно Решение №1057, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 30.12.2022 г. по Протокол №43

ЗАПОВЕД № АП-03-14-406 ОТ 08.09.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.09.2022

Относно Решение №958, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 25.08.2022 г. по Протокол №38

ЗАПОВЕД № АП-03-14-216 ОТ 07.06.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

28.06.2022

Относно Решения №№ 854, 859, 862, в частта му на т. II.1 и 881/26.05.2022 г. на Общински съвет - Смолян

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ 02.02.2022 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

17.02.2022

Решение №24 от 02.02.2022 г.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-69 ОТ 10.02.2022 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

17.02.2022

Относно Решение №734, прието от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 27.01.2022 г. по Протокол №31

1 2 3 4 5 >