> Начало > Общински съвет > Контрол за Законосъобразност

Контрол за Законосъобразност

РЕШЕНИЕ № 165 ОТ 03.07.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

30.07.2020

Промяна в Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян

РЕШЕНИЕ № 6835 ОТ 08.06.2020 Г. НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

17.06.2020

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 422 от 30.10.2019 г. на Административен съд - Смолян

РЕШЕНИЕ № 422 ОТ 30.10.2019 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

17.06.2020

Производството по делото е образувано по Протест

РЕШЕНИЕ № 288 ОТ 12.07.2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СМОЛЯН

21.01.2020

РЕШЕНИЕ № 288 от 12.07.2018 г., с което ОТМЕНЯ като несъобразни разпоредбите по чл 6,ал. 1, т., чл. 14

ЗАПОВЕД № АП-03-14-373 ОТ 24.10.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

30.10.2019

В Областна администрация - Смолян с вх.№ АП-03-09-1878/17.10.2019г. са постъпили Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269, приети от Общински съвет - Смолян на заседание, проведено на 10.10.2019г. по Протокол № 59.

РЕШЕНИЕ № 167 ОТ 25.04.2019 Г. НА СМОЛЯНСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

14.05.2019

С което е отменено Решение №1032 от 30.01.2019 г. на Общински съвет Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-13-135 ОТ 09.05.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

14.05.2019

С която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-114 ОТ 18.04.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

09.05.2019

С която се връща Решения №1134 / 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.

ЗАПОВЕД № АП-03-13-75 ОТ 19.03.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

21.03.2019

Изпратено Решение №1032 / 30.01.2019 г. прието повторно с Решение №1045 / 28.02.2019 г. на Общински съвет - Смолян, като незаконосъобразно за отмяна пред Административен съд - Смолян.

ЗАПОВЕД № АП-03-14-45 ОТ 15.02.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

19.02.2019

С която се връща Решения №1032 / 30.01.2019 г. на Общински съвет – Смолян, като незаконосъобразно за изпълнение.

1 2 3 4 >