> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-105

27.09.2022

Устройствена план - схема на обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж в УПИ III, кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-104

27.09.2022

Устройствена план - схема на обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Площадки за производство на дървен чипс, съхранение на фасониран дървен материал, дърва за огрев, трупи и арматурен двор“ на ЕТ “Енчо Чекичев Десир 100“.

ЗАПОВЕД №УТ-103

27.09.2022

Подробен устройствен план – план за регулация в кв.16 по плана на с. Момчиловци, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-102

27.09.2022

Подробен устройствен план – план за регулация в кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-101

27.09.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.24 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-100

27.09.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.120а по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-099

27.09.2022

Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване в местност „Вадата“, землище на с. Левочево.

ЗАПОВЕД №УТ-097

31.08.2022

Устройствена план - схема на обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на многофункционална сграда на И. Томов в гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-096

31.08.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.3 по плана на с. Солища, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-095

31.08.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.51 по плана на с. Стойките, общ. Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73 74 >