> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-057

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.28 по плана на с. Търън, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-056

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.1 по плана на с. Чокманово, м. “Мирчово“.

ЗАПОВЕД №УТ-055

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-054

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.14 по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-053

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.185а по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-052

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“.

ЗАПОВЕД №УТ-051

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.15 по плана на с. Славейно.

ЗАПОВЕД №УТ-050

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-049

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян- ц. част.

ЗАПОВЕД №УТ-048

01.06.2022

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв. 45 по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 68 69 >