> Начало > Устройство на територията > Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

Обявления на основание член 129, ал.5 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №УТ-054

23.07.2020

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.42 по плана на с. Полковник Серафимово.

ЗАПОВЕД №УТ-053

23.07.2020

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.17 по плана на гр. Смолян – централна част.

ЗАПОВЕД №УТ-052

23.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.72 по плана на с. Смилян.

ЗАПОВЕД №УТ-051

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.78а по плана на гр. Смолян, кв. Горно Влахово.

ЗАПОВЕД №УТ-050

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ЗАПОВЕД №УТ-049

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.74 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ЗАПОВЕД №УТ-048

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв. 76 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-047

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв. 7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ЗАПОВЕД №УТ-046

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за застрояване в кв.21 по плана на с. Широка лъка.

ЗАПОВЕД №УТ-045

14.07.2020

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.232 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46 47 >