> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №15 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

24.08.2016

ПРОТОКОЛ №15 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №14 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

04.08.2016

ПРОТОКОЛ №14 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №13 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

22.06.2016

ПРОТОКОЛ №13 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

19.05.2016

ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ НОЕМВРИ-МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ №12 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

19.05.2016

ПРОТОКОЛ №12 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №11 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

20.04.2016

ПРОТОКОЛ №11 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

ПРОТОКОЛ №10 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

31.03.2016

ПРОТОКОЛ №10

ПРОТОКОЛ №9 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

16.03.2016

ПРОТОКОЛ №9

ПРОТОКОЛ №8 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

26.02.2016

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №7 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

10.02.2016

ПРОТОКОЛ №7

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >