> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №24 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

05.05.2017

ПРОТОКОЛ №24

ПРОТОКОЛ №23 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

21.03.2017

ПРОТОКОЛ №23

ПРОТОКОЛ №22 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

06.03.2017

ПРОТОКОЛ №22

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СМОЛЯН И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

03.02.2017

За периода от месец май 2016 година - месец декември 2016 година

ПРОТОКОЛ №21 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.02.2017

ПРОТОКОЛ №21

ПРОТОКОЛ №20 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

22.12.2016

ПРОТОКОЛ №20

ПРОТОКОЛ № 19 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.12.2016

ПРОТОКОЛ № 19

ПРОТОКОЛ № 18 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

28.11.2016

ПРОТОКОЛ №18

ПРОТОКОЛ № 17 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.11.2016

ПРОТОКОЛ №17

ПРОТОКОЛ №16 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

08.09.2016

ПРОТОКОЛ №16

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >