> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №8 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

04.04.2024

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №7 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

08.03.2024

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №6 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

19.02.2024

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №5 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

29.12.2023

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №4 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

20.12.2023

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

08.12.2023

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

24.11.2023

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

17.11.2023

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №53 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

26.09.2023

ПРОТОКОЛ №53

ПРОТОКОЛ №52 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.09.2023

ПРОТОКОЛ №52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >