> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседания на ОбС

Протоколи от заседания на ОбС

ПРОТОКОЛ №39 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

06.10.2022

ПРОТОКОЛ №39

ПРОТОКОЛ №38 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

01.09.2022

ПРОТОКОЛ №38

ПРОТОКОЛ №37 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

04.08.2022

ПРОТОКОЛ №37

ПРОТОКОЛ №36 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.07.2022

ПРОТОКОЛ №36

ПРОТОКОЛ №35 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.06.2022

ПРОТОКОЛ №35

ПРОТОКОЛ №34 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

05.05.2022

ПРОТОКОЛ №34

ПРОТОКОЛ №33 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

07.04.2022

ПРОТОКОЛ №33

ПРОТОКОЛ №32 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

02.03.2022

ПРОТОКОЛ №32

ПРОТОКОЛ №31 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

03.02.2022

ПРОТОКОЛ №31

ПРОТОКОЛ №30 ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН

30.12.2021

ПРОТОКОЛ №30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >