> Начало > Екология > Информация

Информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.03.2016

Собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират и пререгистрират, като заплащат годишна такса в Община Смолян, в размер на 20.00 лв., или в едномесечен срок от датата на ново придобиване на куче.

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2016

УКАЗАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ

15.01.2016

Малка книжка за екологичното отопление на отпадъчна биомаса и ползите му за околната среда спрямо конвенционалното отопление Малка книжка за разумното потребление на електрическа и топлинна енергия в дома и ползите му за домашния ...

ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВОТО НА РЕКИТЕ ЧЕРНА И БЯЛА

08.02.2016

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ГР.СМОЛЯН ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАВОДНЕНИЯ ПРИ ПРОЛИВНИ ВАЛЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.СМОЛЯН, ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАБЛЮДАВАТЕ ПРОГНОЗНИТЕ ВАЛЕЖИ И НИВАТА НА РЕКА ЧЕРНА И РЕКА БЯЛА ОТ САЙТА ARDA FORECAST / от ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

03.01.2014

На основание чл.62(a), ал.(3)от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, каптиран извор ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 01.04.2013-27.04.2013Г.

09.04.2013

Уважаеми граждани във връзка с кампанията по пролетното почистване 01.04.2013-27.04.2013г. Ви уведомяваме, че на 13.04.2013г. ще бъдат сформирани временни пунктове на територията на гр.Смолян за събиране на хартия, стъкло, пластмаса и метал. ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2013

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче. Стопаните на кучета са длъжни да:

НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ

13.03.2013

В изпълнение на изискванията на Директива 1999/31/EC и на българското законодателство /НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ПОЕТАПНО НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ/, през 2010 год. община Смолян ...

< 1 2