> Начало > Екология > Информация

Информация

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 Г.

20.05.2021

И Решение №542/28.04.2021 г на общински съвет Смолян

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ

12.05.2021

Отчет за 2020 г. на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.

ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИИ

17.12.2019

ОТЧЕТ за 2018 г. на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г.

ПИСМО

18.03.2019

До Директора на РИОСВ - СМОЛЯН

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

21.11.2017

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. За 2016 г.

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции

ОТЧЕТ на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови частиции / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. За 2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

02.02.2017

На основание чл. 39, ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смолян, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, следва в срок до 31.01.2017г. да уведомяват писмено Община ...

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

30.11.2016

Указания брошури за управление на отпадаците към Наредбата за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПРОГРАМА

14.06.2016

Актуализация на програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) и План за действие 2015 - 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА НА BTV "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

12.05.2016

Община Смолян призовава всички жители на общината да се включат в кампанията "Да изчистим България заедно". Денят за почистване е 04.06.2016г./събота/ от 09:00 часа

1 2 >