> Начало > Култура > Музеи

Музеи

Регионален исторически музей “Стою Шишков”- Смолян

Основан през 1935 г. от бележития родопски просветител, книжовник и изследовател Стою Неделев Шишков. Историческият музей в Смолян издирва, изучава, съхранява и популяризира културно-историческото наследство на населението, обитаващо централната ...

Мемориална музейна сбирка “Ласло Наги” - Смолян

Открита на 30.X.1981 г. в Гьорджевата къща (в кв. "Райково"), паметник на родопската архитектура от XIX в. Разполага с 200 кв. м изложбена площ, многофункционална сграда с 50 места и кинокабина. Сбирката представя Ласло Наги (1925-1978), изтъкнат ...

Общоисторическа музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци

Уредена е през 1981 г. в специално построена сграда в центъра на селото. Представя историята на с. Момчиловци от неговите първи заселници до наши дни. Приоритетно са показани местните традиционни занаяти - абаджийство и терзийство, зидарство и ...

Етнографска музейна сбирка - с. Широка лъка

Открита през 1947 г. Премествана неколкократно, сега тя е уредена в една от най-забележителните възрожденски сгради на селото - Згуровия конак. Представя основните моменти от бита и културата на местното население - тъкачество, мандраджийство, както ...

Мемориална къща музей “Проф. д-р Константин Чилов” - с. Славейно

Посветена е на световноизвестния български лекар интернист чл.-кор. проф. д-р Константин Чилов (1898-1955), автор на научни трудове, член на европейски медицински академии. Представена е в родната къща на проф. д-р Чилов.