> Начало > Образование > Детски градини

Детски градини

ДЕТСКА ГРАДИНА „БУРАТИНО“ - СМОЛЯН

В ДГ “Буратино“, гр. Смолян се възпитават, обучават и развиват физически и интелектуално 136 деца, организирани в 6 групи. За тях се грижат: 10 учители и 16 души помощно-обслужващ персонал, логопед, ресурсен учител и психолог..

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВЕСЕЛУШКО“ - СМОЛЯН

В ДГ „Веселушко“, гр. Смолян се възпитават, обучават и развиват физически и интелектуално 62 деца, организирани в 3 разновъзрастови групи.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ – С. ШИРОКА ЛЪКА

Детска градина „Детелина“ се намира в китното село Широка лъка. Сградата , в която се помещава е построена като къща на Екзарх Стефан през 1946 г., а през 1965г. е предоставена за детска градина на селото. Фасадата е в типичен родопски стил, а ...

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ – С. СМИЛЯН

В ДГ „Дъга“, с. Смилян се възпитават, обучават и развиват физически и интелектуално 74 деца, организирани в 5 групи. За тях се грижат:9 учители и 12 души помощно – обслужващ персонал,1 учител по музика, 1 логопед и 1 психолог.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ - СМОЛЯН

Детска градина „Зорница“ е уютно, спокойно и сигурно място, за отглеждане и възпитаване, социализиране и обучение на деца от 10 месечна до 7 годишна възраст. През учебната 2021/2022г. в детска градина „Зорница“ гр. Смолян се възпитават, обучават и ...

ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗВОРЧЕ“ – С. МОМЧИЛОВЦИ

В ДГ „Изворче“, с. Момчиловци се възпитават, обучават и развиват физически и интелектуално 27 деца, организирани в 2 смесени групи

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ - СМОЛЯН

В ДГ „Радост“, гр. Смолян се възпитават , обучават и развиват физически и интелектуално 140 деца, организирани в една яслена и 5 градински групи. За тях се грижат 16 педагогически специалисти, в това число старши учител по музика, старши ресурсен ...

ДЕТСКА ГРАДИНА „РОДОПЧАНЧЕ“ - СМОЛЯН

В ДГ „Родопчанче“ , гр. Смолян се възпитават и обучават деца на възраст от 2 до 7 годи, в седем групи. За тях се грижат 11 учители, 5 мед. сестри и 13 помощно –обслужващ персонал, учител по музика, логопед, ресурсен учител и психолог. ДГ ...

ДЕТСКА ГРАДИНА „РУСАЛКА“ – С. ТЪРЪН

Нашата водеща теза е „Щастливи деца, доволни родители, професионална удовлетвореност“. Децата посещаващи ДГ „Русалка“ са 27 , които се възпитават в здравословна , безопасна и сигурна среда организирани в две групи.

ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“ - СМОЛЯН

В ДГ „Синчец“ гр. Смолян се възпитават, отглеждат и обучават с много любов и всеотдайност 185 деца, разпределени по възрастов принцип в седем градински групи. За всички деца се грижи персонал от 30 човека. От тях 14.5 непедагогически персонал, 15.5 ...

1 2 >