> Начало > Екология > Дейности

Дейности

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2009 – 2013 г.

Общинската програма за опазване на околната среда бе разработена по идея и с финансовата подкрепа на проект „Опазване на глобално значимото биологично разнообразие в ландшафта на Родопите” (2004 – 2009 г.), по-известен като проект ...

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Община Смолян е пилотна oбщина по следните проекти: Проект "Зелена Светлина", Проект "Зелени етикети", Проект "Модел".