> Начало > Социални дейности > Специализирани институции

Специализирани институции

ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА „КАТЯ ВАНЧЕВА” С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБШИНА СМОЛЯН

Домът за деца, лишени от родителска грижа “Катя Ванчева“ е специализирана институция за деца в риск. Открит е на 01.09.1968 г. с решение на ОНС – гр.Смолян. Капацитетът на институцията е 20 деца от 7 до 18 годишна възраст включително, до ...

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - СЕЛО ФАТОВО

Специализирана институция за предоставяне на социални услуги на стари хора, за които са се изчерпали възможностите за грижи и извършване на услуги в общността.

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ”

Село Петково се намира в Средните Родопи, източно от гр. Смолян. Домът за възрастни хора с психични разстройства в с. Петково е открит на 05.09.1955 година и е специализирана институция само за мъже, с диагноза – шизофрения.

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – с. Ровина, общ. Смолян

Институцията отстои на 8 км от гр. Смолян, кв. Устово и е разположена на главния път Смолян-Мадан. Специализираната институция предоставя социални услуги на лица навършили 18 години с диагноза “шизофрении”. Разполага със 100 места предназначени ...