> Начало > Социални дейности > Актуална информация

Актуална информация

ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

18.08.2021

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ ДОГОВОР ЗА БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

11.05.2016

По проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян “Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

СПИСЪК НА ЛИЦА ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ И „ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК“

04.05.2016

Проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян “Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЯВЛЕНИЕ

25.04.2016

Подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда от Звено за услуги в домашна среда за длъжностите