> Начало > Проекти > НПВУ/ NextGeneration EU

НПВУ/ NextGeneration EU

ПРОЕКТ: ''МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКА ГРАДИНА ''ДЪГА'', С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН'' ДБФП №BG-RRP-1.007-0158-C01

Проект: ''Модернизация на образователната среда в детска градина ''Дъга'', с. Смилян, община Смолян'' ДБФП №BG-RRP-1.007-0158-C01

ПРОЕКТ: "МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - СМОЛЯН" ДБФП №BG-RRP-1.008-0009-C01

Проект: "Младежки център - Смолян" ДБФП №BG-RRP-1.008-0009-C01