> Начало > Общински съвет > Временни комисии

Временни комисии

ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

Временна комисия за изготвяне на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, създадена с Решение № 75 от 09.02.2024 г. Председател: Петър Мирчев Членове: ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.04.2024

Заседание на Временната комисия за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в град Смолян.

ПРОТОКОЛ №3 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

12.04.2024

За подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 75 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

10.04.2024

За проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр. Смолян, избрана с Решение № 73 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян.

ПРОТОКОЛ №2 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

26.03.2024

За подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 75 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

22.03.2024

За подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 75 от 09.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян.

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК И ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. СМОЛЯН

19.03.2024

На 22.03.2024 г. от 13.30 часа до 14.30 часа в зала № 211 на Община Смолян.

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

14.03.2024

За проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр.Смолян

Временна комисия за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр. Смолян

20.02.2024

ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗАСЕДАВА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД: Обсъждане и приемане на водещи критерии при определяне на локация, която Комисията счита за подходяща за основен градски парк. Обсъждане на локации за създаване на нови и облагородяване на ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.02.2024

В изпълнение на чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 46, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет