> Начало > Общински съвет > Протоколи от заседание на постоянни комисии

Протоколи от заседание на постоянни комисии

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ

12.02.2024

Проведени на 05.02.2024 г.