> Начало > Общински съвет > Общински съветници

Общински съветнициПолитическа партия „ГЕРБ”

 1. Ангел Безергянов
 2. Божидар Шуманов
 3. Венера Аръчкова
 4. Денислав Костов
 5. Екатерина Гаджева
 6. Мария Семерджиева
 7. Петър Мирчев
 8. Петър Янев
 9. Софка Иванова
 10. Стоян Иванов
 11. Тодор Митов

На мястото на Марин Захариев е Софка Иванова

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

 1. Валентин Кюлхански
 2. Илия Томов
 3. Коста Начев
 4. Минчо Симов
 5. Радослава Вълчанова - Кисимова
 6. Сийка Йочева
 7. Филип Топов

 На мястото на Кирил Асенов е Радослава Вълчанова - Кисимова

Политическа партия „БСП”

 1. Виолета Бояджиева
 2. Димитър Кръстанов
 3. Иван Френкев
 4. Иван Гавазов
 5. Рабие Кьосева
 6. Стефан Бадев

 

Политическа партия „ДПС”

 1. Вижданка Младенова
 2. Милен Журналов
 3. Салих Аршински

ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

 1. Димитър Ангелов
 2. Тихомир Ризов