> Начало > Екология > Управление на отпадъците

Управление на отпадъците

УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Информационно-разяснителната кампания за управлението на отпадъците на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

03.05.2023

В периода от 01.05.2023г. до 31.05.2023г., стартира съвместна кампания с „Елтехресурс“ АД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДАВАНЕ НА СТАРИ ДРЕХИ, ОБУВКИ И НА ДРУГИ НЕНУЖНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ

03.05.2023

В периода от 01.05.2023 г. до 31.05.2023 г., съвместно с „М–ТЕКС РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ“ ООД

Община Смолян организира поредната акция срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба моторни превозни средства.

04.11.2022

За периода 01.2022 г. – 10.2022 г. комисията е поставила 108 бр. предписания за преместване