> Начало > Екология > Управление на отпадъците

Управление на отпадъците

УПРАВЛЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Информационно-разяснителната кампания за управлението на отпадъците на територията на община Смолян