> Начало > Проекти > Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Образователна среда за активно социално приобщаване

Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Образователна среда за активно социално приобщаване

„Кариерно ориентиране на учениците в Община Смолян“

31.10.2023

Дейността „Кариерно ориентиране на учениците в училища в Община Смолян“ се изпълни от външен изпълнител чрез директно възлагане по реда на ЗОП.

„Подобряване на образователната среда в четири училища и три детски градини“

18.09.2023

През м. септември 2022 г. Община Смолян достави компютърно оборудване и принадлежности на партньорите по проекта.

СПИСЪК ЗА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29.05.2023

За длъжностите Старши експерт икономист и Експерт икономист по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

22.05.2023

За длъжностите Старши експерт икономист и Експерт икономист по проект „По-близки и по-успешни в Община Смолян”.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

05.05.2023

За заемане на длъжности за изпълнение на дейност 6: „Кариерно ориентиране на учениците в четири училища в община Смолян“ по проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен ...

СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

18.10.2022

Във връзка с изпълнение на дейност 6: „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян”, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция ...

Училища и детски градини, партньори по проект на Община Смолян получиха компютърно оборудване и принадлежности за подпомагане на учебния процес

03.10.2022

В началото на учебната година Община Смолян, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма ...