> Начало > Проекти > Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Образователна среда за активно социално приобщаване

Проект „По-близки и по-успешни в община Смолян“ Образователна среда за активно социално приобщаване

Училища и детски градини, партньори по проект на Община Смолян получиха компютърно оборудване и принадлежности за подпомагане на учебния процес

03.10.2022

В началото на учебната година Община Смолян, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.056-0018-C01, BG05M9OP001-2.056-0018-2014BG05M2OP001-C01 „По-близки и по-успешни в Община Смолян“, финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма ...